Muzeum Polskie w Rapperswilu

PL   DE   EN

Zabytek

klasy A

 

Archiwum on-line

Muzeum Narodowe Polskie (1870-1927)

 

Muzeum zostało założone w roku 1870 przez polskiego emigranta Władysława hr. Broël-Platera, przy znacznym wsparciu  szwajcarskich przyjaciół skupionych wokół pisarza Gotfryda Kellera. Nieśli oni pomoc polskim powstańcom styczniowym i dzielnie wspierali starania polskich   emigrantów w tworzeniu ośrodka polskiej kultury i historii.  Po upadku  narodowych powstań sprawa ochrony polskiej kultury wzmacniającej polską tożsamość, stała   się    głównym zadaniem Polaków   przebywających na   emigracji.   Powstałe   muzeum w Rapperswilu wzrosło do rangi Polskiego Muzeum Narodowego.  Kolekcja   Muzeum,  powstająca    dzięki darom  z   całego  świata,  powiększała  się   znacznie i Rapperswil stał się centrum polskiej diaspory, skupiającym świadectwa polskiej kultury i koordynującym poczynania polityczne zmierzające do odzyskania  niepodległości  Polski. W Sali  Portretowej eksponowano  portrety i popiersia osób szczególnie zasłużonych dla polskiej historii – monarchów, bohaterów narodowych i twórców. Pokój Mundurów i Pokój Broni przedstawiał bogatą ekspozycją polskiego uzbrojenia i umundurowania z okresu od średniowiecza do XIX wieku. W pokoju Kościuszki zebrano pamiątki po nim - meble,  przedmioty osobistego użytku i portrety. Pokój Adama Mickiewicza przedstawiał pamiątki po poecie i kolekcję jego rękopisów.

Historia Muzeum Polskiego

Copyright © Muzeum Polskie w Rapperswilu

Niewielki Pokój Kopernika mieścił wizerunki wybitnego astronoma i instrumenty naukowe. Ważną częścią ekspozycji był Pokój Przyjaciół Polski, gdzie przypominano tych, którzy zasłużyli się dla naszego kraju. Galeria Obrazów była największą częścią muzeum, prezentowanych tu było kilkaset obrazów, rysunków i rzeźb wybitnych mistrzów zachodnioeuropejskich,przedstawicieli szkoły holenderskiej, flamandzkiej, niemieckiej, włoskiej, francuskiej, w tym dzieła przypisywane P.P. Rubensowi i A. Van Dyckowi oraz najbardziej cenionych twórców polskich. Specjalnie dla muzeum zaprojektowano  przeszklone gabloty. Część drugiego piętra zamku zajmowała biblioteka (Sala Polska obecnego Muzeum).

 

 Od tego czasu  Rapperswil zagościł w  polskiej  historii i  literaturze. Po odzyskaniu niepodległości zbiory  rapperswilskie:  3000  dzieł sztuki, 2000 pamiątek  historycznych,  zbiór militariów,  20 000 rycin, 9000  medali  i  monet,  92 000 książek  i  27 000 archiwaliów  zostały w roku 1927 przewiezione do Warszawy i wzbogaciły polskie dziedzictwo narodowe. W czasie II wojny światowej rapperswiliana zostały w 95 %  zniszczone. Niewielka ilość obiektów się zachowała; możemy je dzisiaj jeszcze oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Literatury oraz Zamku Królewskim w Warszawie.

Muzeum Polski Współczesnej (1936-1951)

 

W roku 1936 otwarta została ekspozycja drugiego Muzeum Polskiego. Prezentowane były  osiągnięcia kulturalne i gospodarcze 
II Rzeczypospolitej. Dyrektorem Muzeum była Halina Kenarowa- Jastrzębowska. W czasie II wojny światowej Muzeum przejęło kulturalną opiekę nad 13 000 internowanych polskich żołnierzy przybyłych do Szwajcarii po walkach we Francji. Wielu z byłych polskich żołnierzy pozostało po wojnie w Szwajcarii, pracując jako naukowcy, inżynierowie i artyści. Oni przyczynili się w największym stopniu do utworzenia obecnego Muzeum. Do zamknięcia Muzeum Polski Współczesnej doszło w roku 1952, na skutek działań przedstawicieli komunistycznego rządu Polski. Muzeum zostało zlikwidowane, umowa dzierżawna zamku po 82. latach została sądownie zerwana, a zbiory przetransportowano do Polski.

 

 

Copyright © Muzeum Polskie w Rapperswilu

Muzeum Polskie po 1952 roku

 

Muzeum polskiej kultury i historii, które zajmuje obecnie drugie piętro zamku pokazuje zmienną historię tej instytucji. Dokumentuje wielowiekową historię związków polsko-szwajcarskich, działalność Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii. Przedstawia polską kulturę i historię, tradycje walk Polaków o wolność i wiarę aż po historię ruchu Solidarności i odzyskania wolności w roku 1989. Szczególne miejsce zajmuje historia 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii. Oprócz galerii malarstwa przedstawiony jest wkład Polaków w kulturę materialną i duchową Szwajcarii. Muzeum organizuje regularnie koncerty, wieczory autorskie i konferencje.

 

Copyright © Muzeum Polskie w Rapperswilu

ADRES

 

MUZEUM POLSKIE

Zamek Rapperswil

Postfach 1251

 

CH-8640 Rapperswil

Szwajcaria

muzeum.polskie@muzeum-polskie.org

 

Tel: 0041 (0)55 210 1862

DOTACJE

Freunde des Polenmuseums

Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil

IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8

Swift: LINSCH23

Przekazywane na rzecz muzeum dary można odpisać od podatków.

GODZINY OTWARCIA

 

 

Codziennie od 13:00 - 17:00 (kwiecień - październik)

 

Weekendy od 13:00 - 17:00 (marzec, listopad, grudzień)

 

Nieczynne: Niedziela Wielkanocna, 24 - 26 grudnia

styczeń - luty (możliwość otwarcia po wcześniejszym uzgodnieniu)

 

Newsletter

Copyright © Muzeum Polskie w Rapperswilu

Webmaster MJC