Konferencja

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018

20 -22 czerwca 2018

 

Z okazji dwóch dostojnych jubileuszy Muzeum Polskie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej organizują  w dniach 20 - 22 czerwca 2018 konferencję:

 „Magna Res Libertas - ku Niepodległej.  W 100. lecie odzyskania niepodległości".

„MAGNA RES LIBERTAS und der Weg zur Unabhängigkeit. 100 Jahre unabhängiges Polen im nationalen und internationalen Kontext”.

 

Muzeum Polskie w Rapperswilu jest szczególnie predysponowane do świętowania wspomnianych rocznic –  założone w roku 1870 Muzeum Narodowe w Rapperswilu odegrało znaczną rolę w propagowaniu idei wolności, w staraniach na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę oraz kształceniu przyszłych elit gospodarczych i intelektualnych w odrodzonej Polsce.

 

Konferencja ma na celu przypomnienie historii czynów zbrojnych i inicjatyw pokojowych w drodze o odzyskanie niepodległości na przestrzeni XIX i XX wieku.  Ma oświetlić tradycje idei wolnościowych, państwowotwórczych jakie krystalizowały się w środowiskach polityków, w pracy publicystycznej i w literaturze - nie tylko polskiej, ale też wśród społeczeństw europejskich.

 

Pod dyskusję będzie poddana nie tylko sytuacja w Polsce, ale również międzynarodowe uwarunkowania powstania II Rzeczypospolitej, czas międzywojenny, okres II wojny światowej po chwilę obecną.    Konferencja będzie okazją do zbadania płaszczyzn współpracy Polaków z politykami i naukowcami Europy. W konferencji wezmą udział naukowcy z Polski, Szwajcarii, Niemiec i Francji.

 

 

 

Konferencja jest organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

"Polska emigracja niepodległościowa 1945-1990".

„Lat 40 upływa, dwa pokolenia przechodzą, a jesteśmy dziś, czym byliśmy za młodu, zakochani w tej Polsce pełnej wdzięku, pełnej uroku pomimo swych blizn”.

 

 

Władysław Plater do Józefa Bohdana Zaleskiego

Marzec 1870

 

Schloss Rapperswil

Postfach 1251

CH-8640 Rapperswil

T. 0041 (0)55 210 1862

e. muzeum.polskie@muzeum-polskie.org

 

 

 

 

© Copyright  polenmuseum

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018

20 -22 czerwca 2018

 

Z okazji dwóch dostojnych jubileuszy Muzeum Polskie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej organizują  w dniach 20 - 22 czerwca 2018 konferencję:

 „Magna Res Libertas - ku Niepodległej.  W 100. lecie odzyskania niepodległości".

„MAGNA RES LIBERTAS und der Weg zur Unabhängigkeit. 100 Jahre unabhängiges Polen im nationalen und internationalen Kontext”.

 

Muzeum Polskie w Rapperswilu jest szczególnie predysponowane do świętowania wspomnianych rocznic –  założone w roku 1870 Muzeum Narodowe w Rapperswilu odegrało znaczną rolę w propagowaniu idei wolności, w staraniach na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę oraz kształceniu przyszłych elit gospodarczych i intelektualnych w odrodzonej Polsce.

 

Konferencja ma na celu przypomnienie historii czynów zbrojnych i inicjatyw pokojowych w drodze o odzyskanie niepodległości na przestrzeni XIX i XX wieku.  Ma oświetlić tradycje idei wolnościowych, państwowotwórczych jakie krystalizowały się w środowiskach polityków, w pracy publicystycznej i w literaturze - nie tylko polskiej, ale też wśród społeczeństw europejskich.

 

Pod dyskusję będzie poddana nie tylko sytuacja w Polsce, ale również międzynarodowe uwarunkowania powstania II Rzeczypospolitej, czas międzywojenny, okres II wojny światowej po chwilę obecną.    Konferencja będzie okazją do zbadania płaszczyzn współpracy Polaków z politykami i naukowcami Europy. W konferencji wezmą udział naukowcy z Polski, Szwajcarii, Niemiec i Francji.

 

 

 

Konferencja jest organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

"Polska emigracja niepodległościowa 1945-1990".

„Lat 40 upływa, dwa pokolenia przechodzą, a jesteśmy dziś, czym byliśmy za młodu, zakochani w tej Polsce pełnej wdzięku, pełnej uroku pomimo swych blizn”.

 

 

Władysław Plater do Józefa Bohdana Zaleskiego

Marzec 1870